לכבוד

,ף[]

הנכן מוזמנו]ף.[\ף,ת ל-

][ף

מה בתוכנית?

איפה?

מתי?

שעה?

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?