גרדו אותי

לכבוד

האחים והאחיות לבית משפחת זלצברג אבטליון

מפפמפללהנ ולןם עוםוםעום

פמפמפללה

מה בתוכנית?

חנחףנחח נ

איפה?

בףוהף

מתי?

בחך

שעה?

בךעיןן

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?