לכבוד

ח

הנכן מוזמנות ל-חח

צצ

מה בתוכנית?

מממ

איפה?

צצמ

מתי?

מממ

שעה?

ממנ

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?