לכבוד

כי

הנכן מוזמנות ל-כדכ

קכדקכ

מה בתוכנית?

א'ק

איפה?

דגדכד

מתי?

אראר

שעה?

שרשקש'רש

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?