גרדו אותי

לכבוד

'ג'כק'

הנכן מוזמנות ל-'כקכ

ק'ררע

מה בתוכנית?

קרז

איפה?

'קהעג

מתי?

'כגר

שעה?

קכש

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?