לכבוד

דגגגגג

הנכן מוזמנות ל-קקקק

ק

מה בתוכנית?

33333

איפה?

מתי?

שעה?

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?