גרדו אותי

לכבוד

משפחת נח

הנכן מוזמסיבה הגדולהמנות ל-

ראקראשקרא

מה בתוכנית?

כערקאטקראט

איפה?

יראדטראטקראט

מתי?

דעכיעכחעדכי

שעה?

אקרארא

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?