גרדו אותי

לכבוד

אשתיהיקרה

את מוזמנת ל-

למיטה

מה בתוכנית?

הרבה אהבה

איפה?

במיטה שלנו

מתי?

בלילה

שעה?

12 בדיוק

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?