גרדו אותי

לכבוד

קשכעקדג

הנכן מוזקרעשדזמנות ל-

שעדג

מה בתוכנית?

ק'יט

איפה?

ק'רעה

מתי?

דגכענ'

שעה?

דכבע

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?