לכבוד

/

הנכשן מוזמנות ל-

ש

מה בתוכנית?

ד

איפה?

מתי?

שעה?

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?