לכבוד

חחח

הנכן מוזמנות ל-צצצת

תלל

מה בתוכנית?

תתת

איפה?

תתתת

מתי?

תתת

שעה?

תתת

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?