גרדו אותי

לכבוד

123

הנכן מוזמ12נות ל-

123

מה בתוכנית?

123

איפה?

123

מתי?

123

שעה?

123

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?