לכבוד

לכבוד גילי ארונובסקי

הנכן מוזמנות ל-54אטיק45עט

5קריטקיט

מה בתוכנית?

ק35רעקרע

איפה?

35רטיקר35ט

מתי?

עי54קעט

שעה?

5ק4עט

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?