גרדו אותי

לכבוד

כיתיתי אהובה ( זה לא אמיתי)

הנכן מוז966מנות ל-769

56+5

מה בתוכנית?

וטט

איפה?

ןוטןוט

מתי?

ןוטןוט

שעה?

ןוטןו

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?