לכבוד

י867ןאט

הנכן מוז678ן76מנות ל-

5867ו

מה בתוכנית?

678ם67

איפה?

87ם7םל

מתי?

6ןוטלצח

שעה?

ןוטעו

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?