לכבוד

huhu

הנכhuhuן מוזמנות ל-

huhu

מה בתוכנית?

njnj

איפה?

jju

מתי?

uhuhu

שעה?

uhuh

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?