לכבוד

גבי

l,kjhgהנכן מוזמנות ל-

,mknjhbvg

מה בתוכנית?

nhgfcdx

איפה?

לציע

מתי?

יעכדשא

שעה?

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?